VarsamReward_vektoriserad 560x300.png

Varsam reward

Vi på Varsam Försäkring tror på att ge någonting tillbaka till våra lojala och skadefria kunder, därför kan du samla poäng i “Varsam-appen” som du sedan kan nyttja i vår premie-shop.
När du har varit kund sammanhängande i 24 månader kan du lösa in dina poäng mot premier, ju fler försäkringar du samlar hos oss desto fler poäng tjänar du in.
Information om hur du går tillväga för att samla poäng finner du i vår video nedan, om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice på 0500 - 10 10 20.


 
 
 
 

 
 
 

Exempel på Hur du samlar varsam-poäng:

Skadefri och lojal samlar mest poäng:
Flest poäng samlar du som har många försäkringar hos oss, håller dig skadefri och är kund länge.
När din försäkring går till förnyelse och du har varit skadefri under året genereras nya poäng när du går in i nästa försäkringsperiod hos oss.

Förebygg skada via våra säsongsbaserade checklistor:
Via våra skadeförebyggande checklistor hjälper vi dig att hålla dig skadefri, här kommer du inför varje ny årstid att få tips på aktiviteter som du kan genomgöra för att minska risken för skador. Du fyller enkelt i checklistan allt eftersom du har genomfört innehållet i den, när hela checklistan är ifylld så genereras det nya Varsam-poäng med automatik. När en ny checklista finns notifieras du via en sk push-notis i vår app.

Foto-dokumentera dina fordon:
Du kan samla Varsam-poäng genom att foto-dokumentera ditt fordon innan din försäkring startar. Detta gör du genom att skicka in 5 stycken bilder på ditt fordon via Varsam-appen, en från varje sida av fordonet samt en tydlig bild på fordonets vindruta om sådan finns. Om dina bilder är av tillräckligt hög kvalitet så kommer vi att premiera dig med Varsam-poäng, om dina bilder blir godkända eller inte meddelas via appen.

Samla poäng tillsammans med hela ditt hushåll:
I Varsam Reward kan alla försäkringstagare som är kund hos Varsam Försäkring samla poäng, vill du ansluta andra medlemmar i hushållet så gör du detta enkelt genom att ringa till vår Kundservice.