Grundläggande information

Varsam Försäkring är ett varumärke som ägs av Varsamma AB, org.nr 556876-8674

Varsamma AB är en svensk försäkringsförmedlare med tillstånd av Finansinspektionen.

Varsamma AB står som svensk försäkringsförmedlare under tillsyn av Finansinspektionen. Varsamma AB, inklusive bolagets anställda försäkringsförmedlare, har rätt att distribuera försäkringar i samtliga skadeförsäkringsklasserna.

Detta kan kontrolleras hos Finansinspektionen, se kontaktuppgifter nedan.

Varsamma AB är registrerat hos Bolagsverket. Registreringen kan kontrolleras i Bolagsverkets register, se kontaktuppgifter nedan.

Vidare står Varsamma AB avseende marknadsföring och reklam under tillsyn av Konsumentverket, se kontaktuppgifter nedan.

Varsamma AB och dess försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Den försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss mot dig som kund.

Försäkringen är tecknad hos RSG (Ryan Specialty Group Sweden AB), se kontaktuppgifter nedan. 

 
 

 
 

Kontaktuppgifter

Varsamma AB

Org.nr: 556876-8674

Postadress: Box 56, 941 22 Piteå

Besöksadress: Durrnäsvägen 16, 941 40 Piteå

Telefonnummer: 0500 – 10 10 20

Finansinspektionen

Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm

Telefon: 08 – 408 980 00

E-postadress: finansinspektionen@fi.se

Webb-adress: www.fi.se

Bolagsverket

Adress: Bolagsverkret, 851 81 Sundsvall

Telefon: 060 – 18 40 40

E-postadress: bolagsverket@bolagsverket.se

Webb-adress: www.bolagsverket.se

Konsumentverket

Adress: Box 48, 651 02 Karlstad

Telefon:  0771 – 42 33 00 

E-postadress: konsumentverket@konsumentverket.se

RSG

Org.nr: 556741-6572

Adress: Ingmar Bergmans gata 2, 114 34 Stockholm

Telefon: 08-410 268 80

Webb-adress: www.ryansg.com