Behandling av personuppgifter

Nedan följer ett utdrag ur vår Integritetspolicy, som beskriver vad vi gör för att efterleva bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation).

Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Reglerna för Dataskyddsförordningen gäller i hela EU.

Den juridiska enhet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:

Varsamma AB  


Org. nr: 556876-8674   
Postadress:       Box 56, 941 22 Piteå
Besöksadress: Durrnäsvägen 16, 941 40 Piteå
Telefon:             0500 – 10 10 20
Webb-adress:   www.varsamforsakring.se

Om du vill ladda ned och läsa det fullständiga dokumentet klickar du HÄR.

 
 

 
 

Hos oss är dina personuppgifter skyddade

Det är viktigt för oss att du kan känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vidtar därför åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att de behandlas enligt gällande dataskyddsregler och lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Varsamma AB om inget annat anges i vår integritetspolicy.

Varumärken som ägs och hanteras av Varsamma AB är Varsam Försäkring – Trygghet för de varsamma och Svensk Mopedbilsförsäkring.

Hos oss finns även ett utsett dataskyddsombud som har till uppgift att granska att vi följer reglerna och lever upp till våra rutiner och riktlinjer.

Vad räknas som personuppgift?

Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till dig som person, t.ex. personnummer, adress, telefonnummer och liknande.

Vi behöver ha tillgång till den typen av uppgifter för att kunna betjäna dig som kund. Personuppgifterna hanteras i samband med att vi erbjuder våra tjänster som försäkringsförmedlare.   

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är t.ex. insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, återhämtning, användning, överföring och borttagning.

Vad är ett behandlingsunderlag?

För att behandla personuppgifter måste man ha rättslig grund. Det gäller all behandling av personuppgifter. Giltiga behandlingsunderlag specificeras i dataskyddsförordningen.

De mest relevanta underlagen för oss som försäkringsförmedlare är:

 • Att vi fått samtycke till behandlingen av den registrerade.

 • Att samtycke krävs för att uppfylla avtalet med registrerade.

 • Att samtycke krävs för att följa lagar och regler. Att vi har ett berättigat intresse i behandlingen, som är nödvändigt och som är viktigare än att skydda personuppgifterna för den registrerade.

 
 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter och vilka hjälpmedel som ska användas. Personuppgiftsansvarig ansvarar för åtgärder för att uppfylla persondataskyddet, inklusive krav på att internkontroll och informationssäkerhet upprättas.

 
 

Dataskyddsombud

Varsamma AB har ett särskilt dataskyddsombud vars uppgift det är att kontrollera att företaget hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

Dataskyddsombudet är också en resursperson för dig som kund.

Om du har några frågor om hur vi använder dina personuppgifter eller har förslag kan du kontakta dataskyddsombudet på dataskydd@varsamforsakring.se, eller per post till Varsamma AB, ”Dataskyddsombudet” Box 56, 941 22, Piteå, Sverige.

 
 

Dina rättigheter

Nedan beskriver vi dina rättigheter, när de gäller och när du kan nyttja dem.

Insyn

Du har rätt att begära insyn i vilka personuppgifter vi behandlar och du har rätt att få en kopia av de personuppgifterna.

Rättelse

När du anser att de personuppgifter vi har om dig inte stämmer eller är ofullständiga, så har du rätt att begära att dessa rättas eller uppdateras.

Radering

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter om du anser att:

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som de samlades in för.

 • Vi har bett om samtycke till behandlingen av dina personuppgifter och du vill ta tillbaka samtycket.

 • Behandlingen av personuppgifterna inte utförs i enlighet med gällande lag.

Observera att du är ålagda att lagra personuppgifter om dig under en given period om du har haft en försäkring hos oss, inom gällande preskriptionstid. I sådana fall måste vi spara uppgifter om dig på grund av eventuella framtida ersättningskrav som kan återföras till avtalsförhållandet, och rätten till radering av dina personuppgifter gäller inte i dessa fall.

Begränsa eller motsätt dig behandling av personuppgifter

Du har också rätt att få behandling av dina personuppgifter begränsad om du anser att:

 • Den information vi har om dig inte stämmer.

 • Behandlingen av personuppgifterna inte längre krävs för det syfte de samlades in, men du har behov av dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara juridiska krav, eller

 • Behandlingen av personuppgifterna inte utförs i enlighet med gällande lag.

När den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter bygger på ett berättigat intresse kan du motsätta dig behandlingen när du har skäl kopplade till din situation.

Detta gäller inte om vi kan lägga fram tvingande och berättigade skäl till behandlingen. Du har en ovillkorlig rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter kopplad till direktmarknadsföring.

Ta tillbaka samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Att samtycket dras tillbaka kommer inte att påverka giltigheten av behandlingen som bygger på samtycket innan det dras tillbaka.

Portabilitet

Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter som du har gett till Varsamma AB, i ett strukturerat, välkänt och maskinläsligt format (dataportaabilitet). Rätten till dataportabilitet skiljer sig från rätten till insyn på det sätt att du bara har rätt till de personuppgifter som du själv har gett oss och som behandlar enligt vissa lagenliga behandlingsunderlag, t.ex. för att ingå eller uppfylla ett avtal med dig.

 
 

Klagomål

Om du har frågor om hur vi behandlat dina personuppgifter kan du kontakta oss. Om du vill komma med klagomål kan du kontakta vårt Dataskyddsombud som kommer att undersöka ärendet.

Du har också möjlighet att klaga hos Datainspektionen, se www.datainspektionen.se.

 
 

Så här kan du utöva dina rättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter ska du kontakta vårt dataskyddsombud skriftligen med en detaljerad beskrivning av ditt ärende.

Du når vårt dataskyddsombud via e-postadressen dataskydd@varsamforsakring.se eller per post till Varsamma AB, ”Dataskyddsombudet” Box 56, 941 22, Piteå, Sverige.

Du får en bekräftelse ifrån oss på att vi har mottagit din begäran. Vi svarar normalt på inskickad begäran inom 4 veckor. I vissa fall kan det ta längre tid än så, men då får du ett meddelande om fördröjningen.

Observera att det i vissa fall kan hända att du inte har rätt till insyn i vissa dokument. Vi kan till exempel inte ge dig insyn i frågor som vi har tystnadsplikt om, eller i frågor som är under utredning hos polisen.

 
 

Cookies

Användning av cookies (kakor)

Cookies är små textfiler som lagras på din dator. De innehåller bland annat information om de webbplatser du besöker. Med cookies kan vi registrera hur du använder varsamforsakring.se och vi kan ständigt förbättra webbplatsen, så den blir lättare och bättre att använda.

Vem ser informationen?

Vi använder informationen inom organisationen. Dessutom har vi avtal med företag som skapar webbstatistik för koncernen. Vi ser till att den personliga information du ger oss inte kommer att missbrukas, ref. reglerna i personuppgiftslagen. Detta gäller den information som du anger i formulär, information om hur du använder webbplatsen och annan information som loggas under besöket.

Våra cookies kan inte sprida skadliga program eller skada din dator på något sätt.

System som sätter cookies

Interaktion och externt innehåll

Några av de externa tjänster vi använder lagrar cookies i din webbläsare.

 • YouTube sparar cookies i din webbläsare om du öppnar en sida där vi har placerat en film från YouTube.

Digital analys

Vi använder flera verktyg för att förbättra vår webbplats och mäta hur bra den fungerar

 •  Google Analytics är ett verktyg för digital analys som mäter trafik och beteende på webbplatsen.

Marknadsföring

Med hjälp av cookies som utfärdats av tredje part, kan du få marknadsföringsbudskap från oss, baserat på innehåll och sidor som du har besökt på vår hemsida. Dessa cookies innehåller endast aggregerad information och ingen identifierande information om dig som person.

Facebook

För att visa mer relevanta annonser och få en mer effektiv användning av vår marknadsföringsbudget på Facebook, använder vi mätningar från Facebook som sätter cookies på vår webbplats.

Google

För att visa mer relevanta annonser och få en mer effektiv användning av vår marknadsföringsbudget använder vi Google för databerikning av våra webbplatsbesökare i marknadsföringssyfte. Google sparar cookies i din webbläsare när du besöker vår hemsida.

Du bestämmer

Du bestämmer om du vill tillåta lagring av cookies. Från menyn i din webbläsare kan du styra vilka typer av cookies som lagras på din dator. Observera att om du säger nej till cookies kan du påverka funktionaliteten hos vår såväl som andras webbplatser. Du kan också få problem med att logga in.

Du kan läsa om hur man gör inställningar för cookies på dina webbläsares egna sidor:

Internet Explorer

Firefox

Safari

Chrome