Information om försäkringsdistrubition

Varsam Försäkring – Trygghet för de varsamma är ett varumärke som ägs av Varsamma AB.

Varsamma AB (org.nr 556876-8674) är en svensk försäkringsförmedlare med tillstånd av Finansinspektionen.

Vi utför inte någon opartisk analys utan distribuerar försäkringar från Gjensidige Forsikring ASA, svensk filial.

I samband med distributionen lämnar Varsamma AB rådgivning vilket innebär att vi ger kunderna personliga rekommendationer med förklaring till varför en viss produkt bäst svarar mot kundernas krav och behov.

För information om försäkringsdistribution, ladda ner och läs dokumentet:

Information om försäkringsdistribution”