Vattenskada

Om du drabbas av ett akut läckage/vattenskada är det viktigt att du i första hand begränsar skadan så gott du kan och därefter anmäler skadan till oss.

Innan du börjar

Tänk på att beskriva skadehändelsen så detaljerat som möjligt för att underlätta hanteringen av ditt ärende.

Fyll i formuläret för Vattenskada här.