Stöld

Om du bilvit bestulen ska du först anmäla händelsen till polisen och därefter anmäla skadan till oss.


Innan du börjar

Se till att du har kvitto eller andra inköpshandlingar till hands för den egendom som du blivit av med innan du påbörjar din anmälan. Kom ihåg att bifoga polisanmälan samt eventuella kvitton samt uppgifter om ålder och inköpspris för likvärdig egendom tillsammans med skadeanmälan.

Fyll i formuläret för Stöld här.