Skada orsakat av skadedjur

Om du drabbas av skadedjur ska du anmäla detta direkt till vår samarbetspartner Anticimex. Anticimex hjälper till med sanering.

Anmäl skada orsakat av skadedjur

1. Anmäl skadan till Anticimex. Ha ditt försäkringsbrev framför dig när du ringer.
2. Här hittar du närmaste Anticimexkontor.