Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen är en kostnadsförsäkring som kan ersätta delar av dina rättegångskostnader och kostnader för juridiskt ombud om du hamnar i tvist. Tvist anses föreligga när ett framställt krav helt eller delvis avvisats.

För att försäkringen ska gälla måste du anlita ombud. Ansökan om rättsskydd ska göras till Gjensidige skriftligen. Oftast brukar ombudet kunna hjälpa till med att skicka in rättsskyddsansökan till försäkringsbolaget.

Information om vilka försäkringsbelopp och självrisker som gäller framgår av ditt försäkringsbrev och försäkringsvillkoren. Av försäkringsvillkoren för din försäkring framgår också närmare hur rättsskyddsförsäkringen gäller och vilka kostnader som kan ersättas. Om du har frågor är du välkomna att kontakta vår skadeavdelning på telefon.

Kontakta oss på 0500 - 10 10 20 för att få hjälp med hur du skall gå tillväga.