Version 1.0

Villkor gällande från 2019-10-01

Varsam-Appen

Användarvillkor - Varsamma AB:s allmänna villkor för användning av Varsam-Appen

Läs noga igenom dessa användarvillkor innan du laddar ned och använder Varsam-Appen (nedan kallat ”Appen”). Genom nedladdning av Appen bekräftar du att du godkänner dessa användarvillkor.

1. Inledning

Dessa villkor gäller för de tjänster som den svenska försäkringsförmedlaren Varsamma AB (nedan ”vi”, ”vår” eller ”oss”) tillhandahåller genom sin mobilapplikation ”Varsam-Appen” ensamt eller i kombination med sin hemsida www.varsamforsakring.se (nedan kallat ”Hemsidan”).

2. Appen

2.1 Vad är Appen?

Appen är en mobilapplikation som tillhandahålls kostnadsfritt av försäkringsförmedlaren Varsamma AB. Genom att logga in i Appen med mobilt BankID kan du som är kund hos oss se dina kunduppgifter, utanför våra kontorstider rapportera att du råkat ur för en incident och att du önskar få hjälp att anmäla en skada eller komma i kontakt med en skadereglerare, fotodokumentera dina försäkrade fordon, hitta kontaktuppgifter till vår kundservice och skadeservice, ringa efter bärgning och ansluta till lojalitetsprogrammet Varsam Reward. Via Appen kan du även motta information via push-notiser såsom t.ex. vädervarningar, personliga meddelanden, nyheter och erbjudanden ifrån oss.

Har du frågor om Appen är du välkommen att kontakta oss. Se punkt 9 för kontaktuppgifter.

2.2 Behörighet

För att använda Appen måste du vara minst 18 år gammal. Är du under 18 år krävs godkännande av målsman. För att ladda ned och använda appen krävs alltid tillstånd av mobiltelefonens ägare. Genom att ladda ner Appen godkänner du och samtycker till att följa dessa användarvillkor.

2.3 Tillgång

Du får tillgång till Appen och dess funktioner genom att ladda ned den i en programvarubutik (t.ex. App Store för iPhone, och Play Butik för Android) till din mobiltelefon eller surfplatta och logga in via mobilt BankID. Att du har tillgång till Appen och dess tjänster innebär inte automatiskt att du har en gällande försäkring tecknad via Varsamma AB. För försäkringsavtal gäller alltid dina försäkringsbrev tillsammans med de fullständiga försäkringsvillkoren. För lojalitetsprogrammet Varsam Reward (som du kan logga in på via Appen) gäller särskilda användarvillkor utöver dessa villkor. Du är inte med automatik ansluten till lojalitetsprogrammet Varsam Reward genom att bara ladda ned Appen, utan du måste därutöver även godkänna de särskilda villkoren som gäller för lojalitetsprogrammet. Detta gör du i Appen.

2.4 Tillgänglighet

Vår avsikt är att Appen ska vara tillgänglig så mycket som möjligt men vi lämnar ingen garanti för tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet. Appen kan ibland komma att vara otillgänglig på grund av olika orsaker såsom tekniska fel, underhåll, uppdateringar eller omständigheter som ligger utom vår kontroll såsom störningar eller bristande täckning i mobilnätet. Vid planerade avbrott kommer vi i möjligaste mån att informera dig i förväg, men vi har ingen skyldighet att göra detta.

2.5 Ändringar av Varsam-Appen

Vi förbehåller oss rätten att modifiera, justera, ändra eller anpassa Appen och dess innehåll såsom t.ex. design, omfattning, funktioner, programvara, tillgänglighet eller andra aspekter av Appen, när som helst och utan att i förväg informera dig som använder Appen.

2.6 Hantering av personuppgifter

För att du kunna använda Appen och dess funktioner är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter som du lämnar i samband med användandet av Appen, såsom t.ex. namn, personnummer, fordons registreringsnummer, adressuppgifter och kontaktuppgifter. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Varsamma AB, med org.nr 556876-8674. I vår integritetspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet. Genom att godkänna dessa användarvillkor bekräftar du även att du har tagit del av och accepterar den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår integritetspolicy. Du kan läsa och ladda ned den på www.varsamforsakring.se/gdpr.

Enligt dataskyddsförordningen har du bl.a. rätt att få dina personuppgifter raderade och användandet av dina personuppgifter begränsade. Vid frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder Appen, eller om du vill nyttja någon av dina rättigheter gällande dataskydd, kontakta vårt dataskyddsombud skriftligen via e-post dataskydd@varsamforsakring.se. Vid radering ska du även avinstallera Appen och ta bort den från din mobiltelefon/surfplatta. I egenskap av försäkringsförmedlare är vi ibland enligt lagar, föreskrifter och förordningar skyldig att spara vissa uppgifter om dig och avtalsförhållandet mellan dig och oss. Läs mer om detta i integritetspolicyn.

3. Användning

Hur Appens funktioner kan användas framgår av Appen under sektionen ”Instruktioner” som du når genom att trycka på frågetecknet på sidan ”Reward”.

4. Immateriella rättigheter

Innehållet i Varsam-appen och kundportalen, såsom text, varumärken, grafik, logotyper, knappikoner, bilder samt sammanställningar av dessa och all programvara som används tillhör Varsamma AB. De immateriella rättigheterna är skyddade av tillämpliga lagar, inklusive, och utan begränsning, upphovsrättslagen och andra lagar som skyddar immateriella rättigheter och äganderätt. Du förbinder dig att följa alla sådana tillämpliga lagar och att inte ändra eller ta bort notiser gällande upphovsrätt eller äganderätt i sådana immateriella rättigheter.

5. Ändringar av villkoren

Varsamma AB har rätt att när som helst, med minst en månads varsel, ändra existerande villkor, inklusive, utan begränsning, att ändra reglerna för intjäning och användning av Varsam-poäng. Vi informerar dig om eventuella ändringar via e-post, SMS eller brevledes. Det går också att ta del av ändringsinformation på www.varsamforsakring.se/reward

6. Avtalstid och uppsägning

Detta avtal träder i kraft när du laddat ner Appen. Genom nedladdningen bekräftar du också att du godkänner dessa användarvillkor. Avtalet löper tills vidare. Vi har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Du har rätt att när som helst säga upp avtalet genom att avinstallera appen.

7. Begränsning av ansvar

Om det uppstår en situation som gör det omöjligt eller orimligt svårt för oss att uppfylla skyldigheterna gentemot dig och detta beror på omständigheter som ligger bortom vår kontroll, upphävs våra skyldigheter så länge denna situation kvarstår.

8. Tillämplig lag och tvistlösning

8.1 Tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på detta användarvillkor, på detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden.

8.2 Tvistlösning

Alla eventuella tvister som uppstår mellan dig och Varsamma AB angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol i Sverige, om inte vi uttryckligen godkänner annat.

9. Kontaktuppgifter

Varsamma AB

Org nr: 556876-8674

Telefonnummer: +46 (0) 500 – 10 10 20

Besökadress: Durrnäsvägen 16, Piteå

Postadress: Box 56, 941 22, Piteå

E-post: app@varsamforsakring.se