Annan Skada

Här anmäler du om du råkat ut för en skada.

Ladda ned blanketten och fyll i de delar som är relevanta för händelsen. Maila till oss på varsamskador@gjensidige.se. eller skicka in blanketten per post.

Glöm inte dina kontaktuppgifter!