header_skador.jpg
 

Djurkollision

Du måste göra en anmälan till polisen även om djuret du sammanstött med inte är synbart skadat.
Att inte anmäla en viltolycka med ovan nämnda djur är straffbart och kan ge böter.

Enligt jaktförordningen är den som kört på vissa djur skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut platsen där olyckan skett.
Skyldigheten gäller älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår.

Innan du börjar

Om du har krockat med ett vilt djur måste du anmäla skadan till polisen innan du gör din skadeanmälan till oss.
För mer information om vilka djur du måste anmäla till polisen, se polisens hemsida.
Har du fått en skada i samband med att du väjt för ett djur ska du istället fylla i anmälan för singelskada.

Om du fortfarande har vagnskadegaranti på din bil ska du istället kontakta din garantigivare.
Nyare bilar har oftast vagnskadegaranti i tre år från bilens första registreringsdatum.

Bra att ha till hands vid en bilskada:

  • Namn och kontaktuppgifter till alla inblandade

  • Fordonets registreringsnummer

  • Eventuellt polisens diarienummer

Fyll i formuläret för Djurkollision här.